Koncert z cyklu “Małe filharmonie”

“Małe filharmonie”  to cykl koncertów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Filharmonię Narodową w Warszawie, w których wykonawcami są Artyści Filharmonii Narodowej. To niezwykle wartościowe spotkania, tak pod względem edukacyjnym, jak i estetycznym: dzieci mają możliwość zobaczyć i posłuchać gry na różnorodnych  instrumentach, posłuchać pięknych utworów muzyki artystycznej i najwartościowszych utworów muzyki popularnej z całego świata. Niektóre spotkania okraszone są śpiewem i tańcem. Koncert pierwszy przeniósł nas do dawnej Francji… A dzieci miały okazję poznać i zobaczyć z bliska flet poprzeczny, akordeon i perkusję. Przedszkolaki, jak zawsze, ochoczo biją brawo,  spontanicznie reagują na nastrój  muzyczny i aktywnie biorą udział, tak jak dziś nasza Zosieńka:). Kolejne spotkanie,  już 7 października, pod tytułem “Gdy muzyka staje się legendą…” Kilka słów o tym zbliżającym się spotkaniu…

Każdy z nas w swoim życiu styka się z niezwykłymi opowieściami: mitami, podaniami i legendami. Dla kompozytorów niejednokrotnie stawały się one natchnieniem do tworzenia muzyki. Inspirację nierzadko stanowiła literatura – wówczas przeczytany fragment wiersza lub książki znajdował swą kontynuację jako muzyczna ilustracja. Równie częstym impulsem był zachwyt nad pięknem przyrody – czego doskonałym przykładem stał się cykl koncertów skrzypcowych Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Wiele pozycji w literaturze muzycznej powstało jednak przede wszystkim ze względu na osobiste przeżycia i zainteresowania ich twórców. W taki oto sposób muzyka staje się legendą.

Podczas koncertu będziemy mieli okazję wysłuchać opowieści z różnych zakątków świata i zatopić się w muzyce prezentowanej przez śpiewaka i troje instrumentalistów.