Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Dzień dobry,
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez SIEDLCE, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców:
1. PLAKAT I INFORMATOR: prezentujące dostępność i zakres nieodpłatnych świadczeń ustawowych oraz E-PLANSZE dot. systemu NPP, NPO i M – do udostępnienia na stronie www lub do wydruku i umieszczenia w miejscu ogólnodostępnym, np. na tablicy ogłoszeniowej. (do pobrania < https://drive.google.com/drive/folders/18PgJ5VtnnmZJD2LQ5WqIABpt5z71B6Ib?usp=sharing> TUTAJ)
2. ANIMACYJNE FILMIKI EDUKACYJNE: zamieszczone na platformie Youtube
· cyberprzemoc:
· mediacja:
· prawo konsumenckie:
3. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ:
Ponadto zachęcamy do śledzenia:
– < http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194> naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa
– oraz dedykowanej dla Miasta Siedlce: < https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-siedlce/> podstrony internetowej
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej < https://siedlce.pl/urzad-miasta/nieodplatna-pomoc-prawna#cnt> Miasta Siedlce.
Z nadzieją na życzliwą współpracę,
Marcin Kałużny