OSIĄGNIĘCIA

1. III miejsce w eliminacjach XXVII Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Przedszkoli. Zorganizowanej przez miejscowy Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej:    16.05.2018r

 

2. Wyróżnienie Aleksandry Pawluk w Konkursie Plastyczno–Literackim „Mamo, Tato jedź bezpiecznie”. Organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach:   21.11.2017r