Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia  dla 3 i 4-latków:

Godziny Zajęcie dnia
6.30- 8.30 Własna aktywność dzieci:

– zabawy w kącikach zainteresowań,

– wykonywanie zadań indywidualnych,

– czynności porządkowo- gospodarcze,

– zabawy ruchowe.

8.30-8.40 Przygotowanie do śniadania:

– zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8.40-9.00 Śniadanie.
9.00-.9.300 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

– zajęcia i zabawy edukacyjne.

9.30-10.00 Zabawy i zajęcia ruchowe podejmowane z inicjatywy dzieci.
10.00-11.15 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

– zabawy organizowane i swobodne,

– ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

– obserwacje przyrodnicze.

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu:

– zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

11.30-12.00 Obiad.
12.00-13.30 Poobiedni odpoczynek:

– słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13.30-14.00 Przygotowanie do podwieczorku:

– zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.00-14.30 Podwieczorek.
14.30-15.30 Kontynuacja działań edukacyjnych:

– zabawy ruchowe,

– zabawy stolikowe,

– ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,

– praca wyrównawcza, indywidualna,

– zajęcia w małych zespołach grupowych,

– omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

15.30-17.00 Własna aktywność dzieci:

– zabawy dowolne wg Zainteresowań w Sali i na powietrzu.

Ramowy rozkład dnia  dla 5 i 6-latków:

Godziny Zajęcie dnia
6.30- 8.00 Własna aktywność dzieci:

– zabawy w kącikach zainteresowań,

– wykonywanie zadań indywidualnych,

– czynności porządkowo- gospodarcze,

– zabawy ruchowe.

8.00-8.15 Ćwiczenia poranne.
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania:

– zabiegi higieniczne, czynności porządkowe (sprzątanie zabawek),

– nakrywanie do stołu.

8.30-9.00 Śniadanie.
9.00-10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

– zajęcia i zabawy edukacyjne,

– zajęcia umuzykalniające.

10.00-11.20 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

– zabawy organizowane i swobodne,

– ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

– obserwacje przyrodnicze.

11.20-11.30 Przygotowanie do obiadu:

– zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

11.30-12.00 Obiad.
12.00-12.30 Relaksacja przy muzyce.
12.30-14.15 – ćwiczenia utrwalające wiadomości,

– praca z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z potrzebami edukacyjnymi,

-zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

– zabawy tematyczne,

– zabawy w kącikach zainteresowań.

14.15-14.30 Podwieczorek.
14.30-15.00 Kontynuacja działań edukacyjnych:

– zabawy ruchowe,

– zabawy stolikowe,

– ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,

– praca wyrównawcza, indywidualna,

– zajęcia w małych zespołach grupowych.

15.00-15.30 Własna aktywność dzieci:

– zabawy dowolne wg Zainteresowań w Sali i na powietrzu,

– omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.