Język angielski podstawowy:

W naszym przedszkolu podstawową formą nauki języka angielskiego jest zabawa. Dzieci korzystają z książek oraz środków audio – wizualnych. Poznają różne piosenki i krótkie formy teatralne, które prezentują podczas uroczystości otwartych dla rodziców i zaproszonych gości.

Język angielski dodatkowy:

W naszej placówce przedszkolaki uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego współpracując ze szkołą „Mała Lingua”. Zajęcia prowadzone są nie tylko poprzez wspieranie procesu nauczania języka obcego u najmłodszych słuchaczy, ale również w równym stopniu oddziałują pozytywnie na całościowy rozwój dzieci, wzbudzając dziecięcą ciekawość i inspirując do odkrywania świata. Autorska metoda i materiały nauczania „Mała Lingua”.
–  rozwijają umiejętności komunikacji i wypowiedzi pełno zdaniowych od początku nauki
-wprowadzają motyw podróży i multikulturowości
– przedstawiają baśniowy motyw rodziny BlabberSów w grupach przedszkolnych
– lekcje oparte są o CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) jako stały element kursów
– jest realizowany roczny projekt kulturowo-teatralny
– dzieci pracują z  podręcznikiem uznanych wydawnictw (Cambridge University Press, Oxford University Press)

Zajęcia logopedyczne:

Zajęcia odbywają się grupowo i indywidualnie. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy dziecka, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy. W czasie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia rozwijające sprawność aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego, doskonalą słuch fonemowy a także ćwiczą pamięć, logiczne myślenie, wzbogacają swój zasób słownictwa, ćwiczą koncentrację uwagi. Ćwiczenia mają formę zabawową. Na zajęciach wykorzystywane są różne pomoce, takie jak: słomki, bańki mydlane, płyty CD, ilustracje, zdjęcia, zwierzaki –  pluszaki, przedmioty codziennego użytku itp.. Na koniec każdego spotkania otrzymują ćwiczenia do wykonania w domu.