Nasza historia

Historia naszego Przedszkola rozpoczyna się w 1986r. kiedy to Urząd Miasta Siedlce zakupił budynek od prywatnego właściciela, później wieloletniego sąsiada.

Pierwsi pracownicy zatrudnieni zostali od października 1986r. Początkowo zajmowali się porządkami po generalnym remoncie, wyposażeniem placówki.    Na początki 1987r. zatrudnieni zostali nauczyciele i od lutego tegoż roku pojawili się pierwsi wychowankowie.

1 stycznia 1991r. Państwowe Przedszkole nr 23 zmieniło nazwę na Miejskie Przedszkole nr 23. Uchwała z dnia 6 maja 1991r. zostało nadane placówce imię Jana brzechwy. Z tej okazji dzieci przygotowały występ artystyczny, na którym dominowały wiersze, inscenizacje i piosenki autorstwa poety. Tego dnia przedszkole gościło wiele osób: przedstawicieli Urzędu Miasta  z ówczesnym prezydentem na czele, kuratorium oświaty i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Wydany został uroczysty obiad.

Nasze przedszkole jest niewielkie, przeznaczone dla 50 dzieci. Funkcjonują dwa oddziały. Pierwszy dla dzieci 3-4 letnich, drugi dla 5-6 latków.

Od początku funkcjonowania placówki do roku 2002 dyrektorem była Pani Hanna Krupa. Następnie w latach 2002-2017 Pani Wanda Protasiuk a po jej przejściu na emeryturę kierowanie przedszkolem przejęła Pani Bożena Zbaracka.

W przedszkolu gościliśmy wielu znanych ludzi: artystów teatralnych, muzycznych, rękodzielniczych, ekologów, policjantów, lekarzy, ratowników medycznych, strażaków, którzy wprowadzali dzieci w tajniki swojej pracy. 19 listopada 2004r. Naszą placówkę odwiedził dostojny gość Jego Ekscelencja Ks. Biskup  Zbigniew Kiernikowski .

Współpracowaliśmy z Biblioteką Pedagogiczną  i Miejską Biblioteką Publiczną  oraz Centrum Kultury i Sztuki i Miejskim Ośrodkiem Kultury jak również innymi publicznymi instytucjami użyteczności publicznej. Dzieci zwiedzały Katolickie Radio Podlasie i nagrywały audycję z okazji różnych świąt.

Nasi wychowankowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, festiwalach, jak również w akcjach charytatywnych.  Brali udział w niezliczonej liczbie wycieczek do stolicy oraz okolicznych miejscowości. Odbyło się wiele różnych imprez, uroczystości, pikników.

Różnorodne działania i starania wszystkich pracowników naszej placówki zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków dzieciom pozostawionym naszej opiece. Zależy Nam, aby rodzice powierzali Nam swoje pociechy z zaufaniem i przekonaniem, że są one w przedszkolu bezpieczne, szczęśliwe i otoczone fachowa opieką. Wielu byłych wychowanków placówki powraca do nas z własnymi dziećmi.

Celem naszym jest to, aby dzieci dobrze się tu czuły i chętnie przychodziły, aby radośnie i twórczo spędzały czas na zabawie i nauce.

Nasze przedszkole przez wiele lat pracowało z oddaniem i budowało prestiż placówki. Chylimy czoło przed tymi, którzy zostawili tu część swojego życia. Będziemy kontynuować ich dorobek, pomagać rodzicom najlepiej jak potrafimy w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych obywateli Naszego Miasta Siedlce.

  • 1986

    Zakup budynku, pierwsi pracownicy

  • 1987

    Pierwsi nauczyciele i wychowankowie

  • 1991

    Zmiana nazwy na obecną